Pacific Sun Sentry ATO

De Pacific Sun Sentry ATO is er in twee uitvoeringen. Een uitvoering met een DC-pompje. Handig om water automatisch vanuit een osmose vat de sump / het aquarium in de pompen. En er is een uitvoering met een magneetventiel. Handig om bijvoorbeeld een osmosetoesten automatisch aan / uit te schakelen / de water toevoeren open / dicht te zetten naar het osmose apparaat toe.

Pacific Sun Sentry ATO SV versie met DC pomp

Intelligent ATO-systeem - met zeer gevoelige optische sensor. Sentry ATO staat niet toe dat de sensor overstroomt wanneer de optische sensor is beschadigd, losgekoppeld of niet jui...

Pacific Sun Sentry ATO SVSO versie met magneetventiel

Intelligent (Auto-top-off) ATO-systeem - met zeer gevoelige optische sensor en gelijkstroompomp / magneetklep inbegrepen....