Niet goed, Geld terug
078-6456669 (Bereikbaar ma-vr 9:00-20:00)

Microbe-Lift AIP-AWAY - 50 ml

Aip-Away maakt een snelle en effectieve verwijdering van aiptasia in elk zoutwateraquarium mogelijk....

Microbe-Lift AIP-AWAY - 50 ml

Aip-Away maakt een snelle en effectieve verwijdering van aiptasia in elk zoutwateraquarium mogelijk.

Dankzij de meegeleverde doseerspuit kan het specifiek op de aiptasia worden aangebracht en heeft bij correct gebruik geen effect op koralen en andere dieren in het aquarium.

Gevarenaanduidingen:

 • H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • P102: Buiten bereik van kinderen bewaren.
 • P260: stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280: beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): onmiddellijk alle verontreinigde kleding uittrekken. Spoel de huid af met water (of douche).
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk contactlenzen. Ga door met spoelen.
 • P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving.
Microbe-Lift AIP-AWAY - 50 ml
Microbe-Lift AIP-AWAY - 50 ml

Verzending

 • Boven € 50,- gratis bezorgd in NL & BE
  Op voorraad Voor 16:00 besteld, morgen in huis *

Afbeeldingen

Blader door producten
 • Microbe-Lift AIP-AWAY - 50 ml

  Op voorraad
  € 11.49