Niet goed, Geld terug
078-6456669 (Bereikbaar ma-vr 9:00-20:00)

Aqua Medic RO-resin demineralization resin

Speciale ionenwisselaarshars - helpt de groei van diatomeeën te verminderen. Gebruikt om de laatste overblijvende verontreinigende stoffen uit RO-water te verwijderen, met behulp van de ionenuit...

Aqua Medic RO-resin demineralization resin

Speciale ionenwisselaarshars - helpt de groei van diatomeeën te verminderen.

Gebruikt om de laatste overblijvende verontreinigende stoffen uit RO-water te verwijderen, met behulp van de ionenuitwisselingshars als laatste fase op een omgekeerde osmose-eenheid. Het vermindert de groei van diatomeeën, als de silicaatniveaus in leidingwater te hoog zijn.

Toepassing

Gemengde demineralisator voor de verwijdering van silicaat, nitraat en andere ionen uit osmosewater. De hars wordt geplaatst in aangewezen patronen (bijvoorbeeld Aqua Medic demineraliserende filters, Aqua Medic Platinum Line Plus) na de omgekeerde osmose-eenheden. Afhankelijk van het restzoutgehalte en debiet wordt het osmosewater vrijgemaakt van ionen.

 • Wegwerphars. Als de geleidbaarheid van de ontzoute osmose
  water begint te stijgen, de hars moet worden vervangen.
 • Niet oplaadbaar

Ingredienten

 • Styreen-divinylbenzeencopolymeer met trialkylammonium
  groepen in OH-vorm
 • Styreen-divinylbenzeencopolymeer met sulfonzuurgroepen in
  H-vorm

Hazard warnings

 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsinstructies

P264 Grondig wassen na gebruik.
P280 Beschermende handschoenen en oog- / gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Ga door met spoelen.
P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale voorschriften voor afvalverwerking.

Aqua Medic RO-resin demineralization resin
Aqua Medic RO-resin demineralization resin

Verzending

 • Boven € 50,- gratis bezorgd in NL & BE
  Op voorraad Voor 16:00 besteld, morgen in huis *
Blader door producten
 • Aqua Medic Demineralisation filter 1 l

  Op voorraad
  € 21.25 € 17.49
 • Aqua Medic Demineralisation filter 5 l

  Op voorraad
  € 96.00 € 80.49
Aqua Medic RO-resin demineralization resin is te vinden op de volgende, voor u mogelijk interessante productgroepen

Aqua Medic osmose apparaten

Deionisatie resin / hars

Filterpatronen voor osmoseapparaten