Niet goed, Geld terug
078-6456669 (Bereikbaar ma-vr 9:00-20:00)

Aqua Medic ICP Xtra

Met de producten ICP Xtra A, B, C, D krijg je de hoofdbestanddelen om het water in het aquarium te voorzien van de elementen calcium, magnesium en carbonaat die nodig zijn voor de verkalking. Dit zorg...

Aqua Medic ICP Xtra A - 2 kg

Met de producten ICP Xtra A, B, C, D krijg je de hoofdbestanddelen om het water in het aquarium te voorzien van de elementen calcium, magnesium en carbonaat die nodig zijn voor de verkalking. Dit zorgt voor een evenwichtig en stabiel milieu voor het succesvol houden van vissen en koralen in zeewater.

De componenten ICP Xtra A, B, C, D kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt om de toevoer volgens de Balling- of Balling light-methode te laten verlopen. Het gebruik is ongecompliceerd en wordt aanbevolen door een doseerpomp.

ICP Xtra A

Natriumhydrogeencarbonaat
(NaHCO3)
Voor het verhogen van de carbonaathardheid in zoutwater aquarium

Gebruik als een enkel component:
3 g natriumwaterstofcarbonaat per 100 l aquariumwater verhoogt de carbonaathardheid met ongeveer 1° dKH.
Gebruik als Ballingcomponent:
Voor gebruik is het verplicht om een vloeibare oplossing te bereiden met osmosewater. De maximale oplosbaarheid bij 20 °C is ongeveer 93 g natriumhydrogeencarbonaat per 1 l osmosewater.

Ingrediënt: Natriumwaterstofcarbonaat
UFI-Code: geen
EG-nr.: 205-633-8

ICP Xtra B

Calciumchloride dihydraat
(CaCl2 - 2 H2O)
Voor kalkvoorziening in het zoutwater aquarium

Gebruik als een enkel component:
10 g calciumchloride dihydraat per 100 l aquariumwater verhoogt het calciumgehalte met ongeveer 2,7 mg/l.
Gebruik als Ballingcomponent:
Voor gebruik is het verplicht om een vloeibare oplossing te bereiden met osmosewater. De maximale oplosbaarheid is: ongeveer 1.280 g calciumchloride dihydraat op 1 l osmosewater.

WAARSCHUWING
Ingrediënt: Calciumchloride dihydraat
UFI-Code: G710-80EK-G00S-36UT
EG-nr.: 600-075-5
Gevarenwaarschuwingen:
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

ICP Xtra C

NaCl-vrij zeezout
Voor het bereiden van een uitgebalanceerd zoutmengsel in het zoutwater aquarium, zonder natriumchloride.

Gebruik als een enkel component:
Niet aanbevolen.
Gebruik als Ballingcomponent:
Voor het aanbrengen is het verplicht om een vloeibare oplossing te bereiden met osmosewater.
Dosering:
1. Dosering volgens de hoeveelheid toegevoegd natriumwaterstofcarbonaat:
Voor elke 100 g natriumwaterstofcarbonaat is 37 g NaCl-vrij zeezout nodig.
Of
2. Dosering volgens de toegevoegde hoeveelheid calciumchloridedihydraat:
Voor elke 100 g calciumchloridedihydraat is 80 g NaCl-vrij zeezout nodig.

WAARSCHUWING
Ingrediënten: calciumchloridedihydraat, magnesiumchloridehexahydraat, kaliumchloride, natriumsulfaat, natriumwaterstofcarbonaat
UFI-Code: 4910-S03Y-T008-RJEV
Gevarenwaarschuwingen:
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsinstructies:
P261 Inademing van stof vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

ICP Xtra D

Magnesiumchloride (hexahydraat)
(MgCl2 - 6 H2O)
Voor magnesiumvoorziening in het zoutwater aquarium

Gebruik als een enkel component:
10 g magnesiumchloride hexahydraat per 100 l aquariumwater verhoogt het magnesiumgehalte met ongeveer 1,2 mg/l.
Gebruik als Ballingcomponent:
Voor gebruik is het verplicht om een vloeibare oplossing te bereiden met osmosewater. De maximale oplosbaarheid is: ongeveer 1.200 g magnesiumchloride hexahydraat op 1 l osmosewater.

Ingrediënt: Magnesiumchloride (hexahydraat)
EG-nr.: 232-094-6

Algemene opmerking:

Gebruik met de Ballingmethode (standaard) bestaat uit de onderdelen: ICP Xtra A, B en C.
Gebruik met de Balling light methode bestaat uit de onderdelen: ICP Xtra A, B en D.

Aqua Medic ICP Xtra A - 2 kg
Aqua Medic ICP Xtra A - 2 kg

Verzending

 • Boven € 50,- gratis bezorgd in NL & BE
  Op voorraad Voor 16:00 besteld, morgen in huis *

Afbeeldingen

Blader door producten
 • Aqua Medic ICP Xtra A - 2 kg

  Op voorraad
  € 23.90
 • Aqua Medic ICP Xtra B - 2 kg

  Op voorraad
  € 23.90
 • Aqua Medic ICP Xtra C - 2 kg

  Op voorraad
  € 23.90
 • Aqua Medic ICP Xtra D - 2 kg

  Op voorraad
  € 23.90