Refractometers & ijkvloeistoffen

Refractometers & ijkvloeistoffen voor Refractometers. Met een refractometer bepaalt men de brekingsindex van een vloeistof of van een vaste stof. De brekingsindex van vloeistoffen wordt gebruikt voor het identificeren ervan en voor gehaltebepalingen. De brekingsindex van een stof wordt gedefinieerd als de verhouding van de lichtsnelheid in vacuüm ten opzichte van die in de desbetreffende stof. Bij breking geldt de wet van Snellius;

Refractometer aquaHolland

Zeer nauwkeurige zoutmeting door breking van lichtindex. Zoutmeter/refractometer is voorzien van ATC (Automatische temperatuur compensatie). Na eiking speelt wisseling van temperat...

Refractometer Oene van der Meer

ZEEWATER Refractometer met een nieuwe fijnere schaal die loopt van 20-40ppt voor het meten van de zoutwaarde van het water. Let op: IJken met osmosewater, handleiding zit onder sch...

Refractometer Superior Oene van der Meer

ZEEWATER Refractometer met een nieuwe fijnere schaal die loopt van 20-40ppt voor het meten van de zoutwaarde van het water. Let op: IJken met osmosewater, handleiding zit onder sch...

Red Sea Refractometer

Red Sea’s Zeewater Refractometer biedt uitzonderlijke nauwkerigheid bij het meten van het absolute zoutgehalte van het zeewater, bij een temperatuur van 25°C (77°F).

Salifert Refractocheck

Calibratie vloeistof (35ppt) voor het ijken van een refractometer....

NIGHTSUN Refractocheck

Refractocheck - vloeistof voor het exact calibreren van een refractometer...